Een prachtig kinderdagverblijf in Voorschoten

Een prachtige kinderopvang in de gezellige Vlietwijk in Voorschoten. Het kinderdagverblijf en de BSO aan de Professor van der Waalslaan heeft een ommuurde tuin met mooie oude bomen. Het plein biedt voor ieder kind een leuke en uitdagende speelplaats.

De Uitvinder telt twee dagopvanggroepen voor kinderen van 0-3 jaar, een peutergroep en twee buitenschoolse opvanggroepen.

Kinderdagverblijf 0-3 jaar

Peutergroep 3-4 jaar