Pedagogisch beleid

Hoe gaan we met kinderen om? Wat vinden we belangrijk? En hoe doen we dat?

Kinderopvang de Uitvinder denkt goed na over onze manier van handelen. We hebben ons dan ook vier basisdoelen gesteld:

1. We bieden kinderen fysieke en emotionele veiligheid zodat zij zich thuis voelen en zich kunnen ontspannen;
2. We bevorderen persoonlijke competenties van kinderen;
3. We bevorderen  sociale competenties van kinderen;
4. We bevorderen de socialisatie van kinderen door overdracht van waarden en normen.

Binnenkort is op deze pagina ons pedagogisch beleid in te zien.

Gezonde voeding

Gezonde voeding vinden we belangrijk. Veel groenten en fruit bijvoorbeeld. Ook proeven we vaak iets nieuws.

Lees meer >

Veiligheid & Gezondheid

Kinderopvang moet vooral een veilige en gezonde omgeving zijn. Dat is de basis van onze opvang.

Lees meer >