Ruilen en extra dagen

 • Een ruildag kan vooraf aangevraagd worden via de ouderlogin van KOV.net, dat wil zeggen voor de dag dat het kind aanwezig is. Ruilverzoeken via email of telefoon worden niet in behandeling genomen.
 • Een ruildag kan worden aangevraagd voor de periode drie weken voor of na de dag die geruild wordt.
 • Een extra dag kan worden afgenomen tegen het geldende tarief. Een extra dag wordt via de volgende maandfactuur in rekening gebracht en zal ook op het jaaroverzicht te vinden zijn. Een extra dag betreft opvang van 07.30 – 18.30 uur. Een extra halve dag betreft opvang van 7.30 – 13.00 uur of van 13.00 – 18.30 uur.
 • Een verzoek voor een ruildag of extra dag kan vanaf één maand voor de betreffende dag in behandeling worden genomen. Er kan tot uiterlijk één week van tevoren een aanvraag worden gedaan voor een ruildag of een extra dag.
 • Bij ziekte van een kind kan op de dag dat het kind ziek is tot 10.00 uur een ruildag aangevraagd worden (dit geldt niet bij flexibele opvang) via de ouderlogin van KOV.net.
 • Een ruildag of extra dag is alleen mogelijk als de groepssamenstelling dit toelaat. Er kan niet worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Er zullen geen extra medewerkers ingezet worden om een ruildag of extra dag mogelijk te maken, ook niet bij afwezigheid van een medewerker.
 • Kinderen kunnen alleen op de eigen stamgroep geplaatst worden. Wanneer de stamgroep gesloten is, kan er een vergelijkbaar alternatief aangeboden worden indien mogelijk.
 • Bij vakantie van één of meerdere aangesloten weken is het niet mogelijk om de gehele vakantie te ruilen.
 • Een verzoek voor een ruildag of extra dag wordt door de planningsmedewerkers van de Uitvinder in behandeling genomen op werkdagen tijdens werkuren. In de weekenden worden deze niet behandeld. Je hoort uiterlijk drie wekdagen voor de betreffende dag of het verzoek mogelijk is en wanneer bekend eerder.
 • Wanneer een verzoek niet is goedgekeurd, kan een kind niet gebracht worden. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Het is niet mogelijk om een aangevraagde dag later om te zetten naar een ruildag.
 • Ongedaan maken van een ruildag of een afgemelde dag is alleen mogelijk als het vrijgekomen plekje niet vergeven is.
 • Reeds geruilde dagen kunnen niet nogmaals geruild worden.
 • Ruildagen zijn kind gebonden. Een afgemelde dag kan niet voor een broertje of zusje worden gebruikt.
 • Ruildagen dienen in hetzelfde kalenderjaar te vallen.
 • Wanneer er een uitstapje of activiteit gepland is dat door de aanname van een extra kind niet door kan gaan, is een ruildag of extra dag niet mogelijk. KDV de Uitvinder moet hierbij rekening houden met onder andere het aantal vervoersplekken.
 • De dagen dat KDV de Uitvinder gesloten is (nationale feestdagen, 3 oktober, de studiedag en de Kerstsluiting) kunnen niet geruild worden. De studiedag en de Kerstsluiting (kerstdagen uitgezonderd) zijn niet meegerekend in de prijs (KDV de Uitvinder rekent met 51 weken opvang).

Voor de Buitenschoolse opvang geldt aanvullend:

 • Een schooldag kan alleen geruild worden met een andere schooldag. Deze kan niet worden gebruikt als hele dag in een schoolvakantie.
 • Op een roostervrije dag van school kan extra opvang aangevraagd worden tegen hetzelfde uurtarief als in het contract staat. Op een roostervrije dag van school kunnen wij alleen opvang aanbieden als er minimaal vier kinderen aanwezig zijn. Indien de Ouder al een contract heeft voor de desbetreffende dag geldt dat er extra opvang aangevraagd moet worden vanaf 7.30 uur tot het moment dat het contract in gaat. Is het een volledige extra dag dan betreft het opvang van 7.30 – 18.30 uur.
 • Je hoort uiterlijk twee weken voor de betreffende dag of het verzoek mogelijk is, uiteraard eerder indien mogelijk. Mocht je na acceptatie van de aanvraag de extra opvang dag annuleren dan worden de extra uren alsnog in rekening gebracht.
 • Wanneer een extra dag opvang in een schoolvakantie wordt afgenomen betreft dit altijd een hele dag opvang van 7.30 – 18.30 uur.

Gezonde voeding

Gezonde voeding vinden we belangrijk. Veel groenten en fruit bijvoorbeeld. Ook proeven we vaak iets nieuws.

Lees meer >

Veiligheid & Gezondheid

Kinderopvang moet vooral een veilige en gezonde omgeving zijn. Dat is de basis van onze opvang.

Lees meer >