Tarieven Buitenschoolse opvang 2024

Onze tarieven zijn bruto tarieven. Netto betaal je minder. Bij de Belastingdienst vraag je de tegemoetkoming aan in de kosten voor kinderopvang: de kinderopvangtoeslag.

De vermelde prijzen zijn inclusief workshops, activiteiten, eten (m.u.v. van de optionele warme maaltijd) en drinken, vervoer van en naar school en uitstapjes in de vakanties.

Tarieven buitenschoolse opvang

We bieden de volgende opvangmogelijkheden:

 • Buitenschoolse opvang inclusief vakantie
 • Opvang tijdens 40 weken per jaar (zonder opvang tijdens schoolvakanties)
 • Losse vakantieopvang

Buitenschoolse opvang incl. vakanties (vanaf 15:00 uur)

Aantal dagen Prijs per maand Prijs per jaar Uren per maand Uren per jaar Gem. uurprijs

1

€ 220,76

€ 2.649,15

21,75

261

€ 10,15

2

€ 441,53 

€ 5.298,30

43,50

522

€ 10,15

3

€ 662,29

€ 7.947,45

65,25

783

€ 10,15

4

€ 883,05

€ 10.596,60 

87,00

1044

€ 10,15

Buitenschoolse opvang 40 schoolweken (vanaf 15:00 uur)

Aantal dagen Prijs per maand Prijs per jaar Uren per maand Uren per jaar Gem. uurprijs

1

€ 122,03

€ 1.464,40

11,67

140

€ 10,46
2 € 244,07 € 2.928,80

23,33

280

€ 10,46
3 € 366,10 € 4.393,20

35,00

420

€ 10,46
4

€ 488,13

€ 5.857,60

46,67

560

€ 10,46

Buitenschoolse opvang incl. vakanties (vanaf 14.30 uur) alleen Gevers Deynoot

Aantal dagen Prijs per maand Prijs per jaar Uren per maand Uren per jaar Gem. uurprijs

1

€ 237,68

€ 2.852,15

23,42

281

€ 10,15

2

€ 475,36

€ 5.704,30

46,83

562

€ 10,15

3

€ 713,04

€ 8.556,45

70,25

843

€ 10,15

4

€ 950,72

€ 11.408,60

93,67

1124

€ 10,15

4Buitenschoolse opvang 40 weken (vanaf 14.30 uur) alleen Gevers Deynoot

Aantal dagen Prijs per maand Prijs per jaar Uren per maand Uren per jaar Gem. uurprijs

1

€ 139,47

€ 1.673,60

13,33

160

€ 10,46
2

€ 278,93

€ 3.347,20

26,67

320

€ 10,46

3

€ 418,40

€ 5.020,80

40,00

480

€ 10,46
4

€ 557,87

€ 6.694,40

53,33

640

€ 10,46

Voorschoolse opvang

Aantal dagen Prijs per maand Prijs per jaar Uren per maand Uren per jaar Gem. uurprijs

1

€ 42,29

€ 507,50

4,17

50

€ 10,15

2

€ 84,58

€ 1.015,00

8,33

100

€ 10,15

3

€ 126,88

€ 1.522,50

12,50

150

€ 10,15

4

€ 169,17

€ 2.030,00

16,67

200

€ 10,15

Extra opvang

Omschrijving Tarief
Losse vakantiedag € 151,83

Toelichting tarieven buitenschoolse opvang:

  • Het tarief voor buitenschoolse opvang is altijd zonder roostervrije dagen en studiedagen van school. Indien u op een roostervrije dag of studiedag gebruik wilt maken van BSO, dient u dit uiterlijk twee weken van te voren aan te vragen. Ook als u studiedagopvang nodig heeft voor een dag waarop uw kind normaal gesproken niet naar onze opvang komt, is uw kind van harte welkom. Opvang is alleen mogelijk bij minimale deelname van 4 kinderen. Roostervrije dagen en studiedagen worden berekend aan de hand van de uurprijs gekoppeld aan uw contract.
  • De tarieven zijn inclusief workshops, activiteiten, eten en drinken en uitstapjes in de vakanties.
  • De uren voor buitenschoolse opvang inclusief de schoolvakanties zijn als volgt samengesteld; 40 schoolweken met 3,5 uur opvang per dag en 11 vakantieweken met 11 uur opvang per dag. (voor de Gevers 4 uur opvang per dag)
  • Wij rekenen met 51 weken opvang in verband met onze kerstsluiting
  • Wij brengen per maand kosten in rekening berekend vanuit de jaarprijs van uw contract. U ontvangt aan het begin van de maand een factuur over de betreffende maand. Het bedrag wordt rond de 24e van de maand geïncasseerd (de decembermaand is hierop een uitzondering in verband met onze kerstsluiting).
  • De opzegtermijn is één maand en kan ingaan op elke dag van de maand. Een opzegging kan schriftelijk gedaan worden per e-mail of per brief. Voor het verminderen van het aantal dagdelen geldt dezelfde procedure en opzegtermijn. Indien u buitenschoolse opvang afneemt inclusief de schoolvakanties en uw contract wilt wijzigen in een contract voor alleen de schoolweken of andersom is dit alleen mogelijk per 1 januari.
  • Alle maandprijzen zijn afgerond